รีวิว Signature ตัวน้อย Sony Walkman ZX300

Product – Software

Sony Walkman ZX300 - Playback Screen

สำหรับซอฟต์แวร์ของ Walkman ZX300 ยังคงใช้ระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานมาจาก UNIX แบบเดียวกับที่ใช้ใน Walkman รุ่นปี 2016 โดยเครื่องที่ผมได้รับมามีเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ 1.10 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดตอนที่ผมเขียนรีวิวนี้

ผมเองได้เคยเขียนรายละเอียดของ OS ตัวนี้ไปตอนที่รีวิว Walkman A30 แล้ว ผมจึงจะขอเขียนเฉพาะการทำงานต่าง ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเข้ามาใหม่จากรีวิวคราวก่อนเท่านั้นครับ

Sony Walkman ZX300 - Library Top Screen

ในหน้า library top screen ของ ZX300 จะมี function button เพื่อใช้งานความสามารถ USB DAC ที่จะเขียนถึงต่อไป และไม่มีความสามารถ Language Study ของ Walkman A มาด้วย

Sony Walkman ZX300 - Equalizer Sony Walkman ZX300 - Tone Control

ส่วนตัวประมวลผลเสียงนั้น เรียกได้ว่ายกเอาตัวประมวลผลและรูปแบบการใช้งานมาจาก Walkman WM1 ทั้งหมด ทั้ง Equalizer แบบ 10 ย่านความถี่ และ Tone Control ซึ่งเป็น EQ แบบ 3 ย่านความถี่ ซึ่งออกแบบให้ปรับเสียงในย่านเบส, กลาง และสูงได้อย่างรวดเร็ว

ตัว Equalizer เองจะแตกต่างจากของ Walkman A30 ที่ผมเคยรีวิวไปคราวที่แล้ว คือนอกจากจะมีจำนวนย่านให้ปรับมากกว่าแล้ว การปรับเพิ่ม – ลดค่ายังทำได้ละเอียดกว่า คือปรับได้ทีละ 0.5 แต่ก็จะไม่มี preset แบบต่าง ๆ มาให้อีกแล้ว ส่วน Tone Control สามารถปรับเพิ่ม – ลดได้ทีละ 1 สูงสุดที่ +/- 10

Sony Walkman ZX300 - DSEE HX

ตัวประมวล DSEE HX ซึ่งทำหน้าที่ upsampling และปรับคุณภาพสัญญาณเสียงให้เทียบเท่าไฟล์เสียงความละเอียดสูง จะมีรูปแบบการตั้งค่าสำหรับลักษณะเสียงต่าง ๆ ให้เลือกเพิ่มเติมจากแบบมาตรฐานที่มีใน Walkman ZX รุ่นก่อนหน้า คือ เสียงร้องหญิง, เสียงร้องชาย, เครื่องเคาะจังหวะ และเครื่องสาย

Sony Walkman ZX300 - DC Phase Linearizer

DC Phase Linearizer ซึ่งทำหน้าที่จำลองความเพี้ยนเฟสของเสียงย่านความถี่ต่ำ จะสามารถตั้งค่าอย่างละเอียดได้ โดยเลือกรูปแบบของการจำลองคือ Type A ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานและ Type B ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นปริมาณของเสียงเบส และเลือกความกว้างของช่วงความถี่ที่จะปรับ (Low, Standard, High)

Sony Walkman ZX300 - Dynamic Normalizer

Dynamic Normalizer ยังคงทำหน้าที่เดิมคือปรับระดับความดังเสียงของเพลงที่เล่นต่อเนื่องกันให้อยู่ในระดับเท่ากัน

Sony Walkman ZX300 - Saved Sound Settings

เราสามารถบันทึกการตั้งค่าของชุดประมวลผลเสียงข้างต้นเก็บเอาไว้เป็น Sound Settings ได้สูงสุด 3 ชุด และตัวซอฟต์แวร์ยังสามารถปิดตัวประมวลผลเสียงทุกตัวทันที ได้ด้วยเพียงการเปิด Direct Source ซึ่งจะอยู่ที่มุมขวาบนของหน้า sound quality settings screen

Sony Walkman ZX300 - High Gain Output

ส่วนของ Output Settings จะเพิ่มเติมส่วนของการตั้งค่า High Gain Output ในกรณีที่ต้องต่อกับหูฟังที่ต้องใช้กำลังขับมาก โดยสามารถเลือกเปิด – ปิดการเชื่อมต่อปกติ 3.5 มม. และ Balanced 4.4 มม. แยกกันเป็นอิสระ

Sony Walkman ZX300 - Output Settings

การตั้งค่า DSD ยังคงเหมือนกับ Walkman ZX รุ่นก่อนหน้า และ Walkman A ที่ให้เราเลือก Filter และ Gain ในการแปลงสัญญาณ DSD เป็น PCM ได้ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการเลือกให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณ DSD เข้าไปที่ S-Master โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแปลงเป็นสัญญาณ PCM ก่อน แต่จะใช้ได้เฉพาะการเชื่อมต่อแบบ Balanced เท่านั้น

Sony Walkman ZX300 - Wireless Playback Quality

ส่วนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth นั้น Walkman ZX300 ได้เพิ่ม aptX HD ซึ่งเป็น A2DP Codec รุ่นใหม่จากทาง Qualcomm ซึ่งรองรับการส่งสัญญาณเสียงที่ความละเอียด 24 bit 48 kHz ด้วยแบนด์วิธ 576 kbps

Sony Walkman ZX300 - USB DAC

ความสามารถใหม่ที่หลายคนสนใจใน Walkman ที่ออกเมื่อปี 2017 ก็คือ การใช้งาน Walkman เป็นแอมป์หูฟังเมื่ออยู่ในโหมด USB DAC ซึ่งการใช้งานในโหมดนี้ไม่มีความแตกต่างจากโหมดเครื่องเล่นปกติเลย สามารถรองรับสัญญาณที่เข้ามาได้ทั้ง PCM และ DSD รวมทั้งยังสามารถใช้งานตัวประมวลผลเสียงต่าง ๆ ได้เช่นเดิม เพียงแต่จะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟจากพอร์ต USB หรือใช้แบตเตอรี่ภายในขณะใช้งานอยู่ได้ด้วย

ต่อไป เราจะไปดูการตั้งค่าและการใช้งานจริงของ Walkman ZX300 กัน

1 thought on “รีวิว Signature ตัวน้อย Sony Walkman ZX300

  1. Pingback: มาทำความรู้จัก เทคโนโลยีวงจรขยายเสียงดิจิทัล S-Master ของ Sony กันเถอะ ตอนที่ 3 | RE.V –>

Leave a Reply