Tag Archives: bijin-tokei

มาลองใช้ bijin-tokei นาฬิกาสุดเซ็กซี่กันเถอะ

bijin

วันนี้ RE.V-> ขอเอาใจกลุ่มชายผู้นิยมใช้ gadget/widget ต่างๆ ตบแต่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยนาฬิกาสุดเซ็กซี่จากแดนปลาดิบ นั้นก็คือ bijin-tokei นั้นเองครับ

Continue reading