AT1987’s Podcast ตอนที่ 4 “My Childhood Star Wars Items”

AT1987 Podcast Cover 004

สำหรับ Podcast ตอนที่ 4 นี้ เพื่อเป็นการฉลองที่ทำเป้าหมายในชีวิตสำเร็จของผมไปอีกอย่าง ผมเลยถือโอกาสเล่าเรื่องราวสินค้าของ Star Wars ตอนสมัยเด็ก ๆ ให้ฟังกัน จะเหมือนหรือจะต่างจากยุคนี้อย่างไร

มันจะเหมือนหรือจะต่างจากยุคนี้อย่างไร ต้องไปฟังกันครับ

ใครที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างหรือจะไปพูดคุยกันใน Facebook Page ก็ได้ครับ

Leave a Reply