AT1987’s Podcast ตอนที่ 3 “Future of Walkman 2019 Edition”

at1987s-podcast-ep-003

สำหรับ Podcast ตอนที่ 3 ของผมนี้จะมาเล่าความเห็นของผมเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเครื่องเล่นเพลงพกพาอายุกว่า 40 ปีอย่าง Sony Walkman ครับ

ใครที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถคอมเมนต์กันข้างล่างได้ หรือจะไปพูดคุยกันใน Facebook Page ก็ได้ครับ

Leave a Reply