AT1987’s Podcast ตอนที่ 2 “Why Sony RX100 ?”

at1987s-podcast-ep-002

Podcast ของผมตอนที่ 2 ก็เป็นเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วที่ค้างเรื่องข่าวกล้องที่ออกใหม่ของ Sony อยู่ ก็เลยถือโอกาสมาเล่าเหตุผลที่ผมเลือกใช้กล้อง RX100 เป็นกล้องคู่ใจครับ

เช่นเคย ใครฟังแล้วมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ทั้งที่บล็อกและที่ Facebook Page ครับ

Leave a Reply