AT1987’s Podcast ตอนที่ 1 “Month of Sony”

at1987s-podcast-ep-1-month-of-sony

ความตั้งใจของผมอย่างหนึ่งคือการทำ Podcast มาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจต่าง ๆ ให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ฟังกัน ในที่สุดผมก็ได้ลงมือทำจนเป็น Podcast ตอนแรกนี้ขึ้นมาครับ

เนื้อหาเองผมตั้งใจจะให้เป็นเนื้อหาจากทั้งที่ RE.V-> และบล็อกส่วนตัวผมเอง ซึ่งในตอนแรกผมก็เลือกที่จะนำข่าว Sony มาเล่าให้ได้ฟังกันก่อน ใครฟังแล้วมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ

One thought on “AT1987’s Podcast ตอนที่ 1 “Month of Sony”

  1. Pingback: ลองฟังหูฟัง WF-1000XM3 และ WH-XB900N ในงาน Sony Sound Experience Day 2019 | RE.V –>

Leave a Reply